top of page

Waarom een quickscan van je zakelijke verzekeringen?

 

Met jouw organisatie loop je risico’s. Soms kan je deze zelf dragen, maar vaak is het nodig deze risico’s te verzekeren. Ons advies is om eerst een goede risicoanalyse te maken.

Dit kunnen wij voor je doen met behulp van onze quickscan. 

Je bedrijfsrisico’s goed in beeld

Dankzij de quickscan krijg je heldere antwoorden op belangrijke vragen. Bijvoorbeeld of je verzekeringen nog passen bij de huidige bedrijfssituatie? En sluiten ze nog aan op de wet- en regelgeving? En kan je besparen op de kosten voor de verzekeringen en advies?

 

Eén overzicht met verbeterpunten en besparingen

De quickscan werken we kort en bondig uit in een overzicht. Hiermee krijg je een goed beeld van je huidige verzekeringspakket, onze aanbevelingen en het premievoordeel dat wij je kunnen bieden.

Wat zijn de kosten van de quickscan?

De quickscan kost je twee tot drie uur van je tijd. Wij investeren zes tot acht uur in de scan. Wij factureren deze kosten niet, maar zien ze als een investering in de relatie. Wanneer je cliënt van ons kantoor wordt, dan werken we veelal op basis van een provisie. Wanneer dit niet passend is, kunnen we ook voor een verrichtingentarief werken of een beloning per uur afspreken.

Uit welke onderdelen bestaat de quickscan van Van Eijk & Partners?

  • We beginnen met een gesprek met jou over de risico's van de organisatie en wat je daar tegen doet.

  • Wij maken een analyse van de lopende verzekeringen

  • Je ontvangt binnen vijf werkdagen een rapportage met de volgende onderdelen:

  1. Overzicht van de belangrijkste risico's

  2. Beoordeling lopende verzekeringen 

  3. Lijst met nog niet verzekerde risico's

  4. Een financiële paragraaf met een marktverkenning en financiële besparingskansen

 

Een afspraak maken voor de quickscan?

Neem contact met ons op voor een gratis quickscan van je zakelijke risico's en verzekeringen. 

Verzekeringen: Over

QUICKSCAN

  • Bedrijfsrisico's goed in beeld

  • Eén overzicht met verbeterpunten en besparingen

bottom of page