top of page

Serviceovereenkomst

Het belang van een serviceovereenkomst

Graag geven wij u hierbij inzicht in het belang van onze serviceovereenkomst.

Als Van Eijk & Partners zijn wij gericht op het in eerste instantie adviseren en bemiddelen bij het krijgen van een hypotheek voor uw woningaankoop of -verbouwing. Hierbij nemen wij u zo veel mogelijk zaken uit handen en vergelijken wij de verschillende aanbieders van hypotheken en verzekeraars.

Als dit eenmaal is gelukt en u heeft de sleutel van de woning ontvangen, of de financiële ruimte voor uw verbouwing, dan is het advies- en bemiddelingstraject afgelopen. Maar hier stopt onze dienstverlening niet.

Na de fase van het afsluiten van de hypotheek begint een periode van in het algemeen 30 jaar, waarin de lening loopt. De serviceovereenkomst is een heel belangrijk onderdeel van deze fase van uw financiële situatie. Voorafgaand aan ons advies laten wij u de mogelijkheden van onze wijze van beheer zien en geven hier uitleg over. Daarbij spreken wij met u af wat we in de verschillende modules voor u doen tijdens de looptijd van de hypotheek. Om dit laagdrempelig te houden hebben wij drie verschillende modules voor u ontwikkeld. Deze zijn afhankelijk van hoe ver u wilt dat wij gaan in onze doorlopende service met betrekking tot uw financiële situatie. Deze serviceovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met onze advisering bij aanvang van de gewenste financiering. Het beheer van hypotheken kost geld, al is het alleen al administratieve kosten.

Goed om te weten is dat vóór 2013 men voor deze kosten en service ook maandelijks betaalde, alleen dat zag je niet. Dit was ingebouwd in de rentes en premies die betaald werden, waarvan een deel aan de adviseur werd betaald voor het werk dat verricht werd voor service en beheer. Vanaf 2013 is het provisieverbod ingevoerd en is bepaald dat u met uw adviseur afspreekt wat uw adviseur tijdens de looptijd van de hypotheek voor u doet en wat dat kost.

In de werkzaamheden van een adviseur wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt in zorgplicht en nazorg. Zorgplicht vanuit de WFT (Wet Financieel Toezicht) is wat een tussenpersoon geacht wordt te doen bij het in beheer hebben van een hypotheek. Contractueel af te sluiten nazorg is hetgeen een advieskantoor met u afspreekt buiten de wettelijke zorgplicht. Ook onze brancheorganisaties onderschrijven het belang van doorlopend onderhoud aan uw hypotheek. Deze brochure heeft u ook van ons ontvangen bij onze afspraakbevestiging.

Een belangrijk onderdeel van onze serviceovereenkomst is het doorlopend in de gaten houden van de mogelijkheden tot oversluiten van de hypotheek en uw overlijdensrisicoverzekering. Bij de Bronzen module signaleren wij dit en rekenen wij dit voor u voor. Bij deze Zilveren module gaan we nog een stap verder: Hierbij brengen wij ook elke 3 jaar voor u uw complete financiële situatie m.b.t de hypotheek en het beschermen van uw inkomen bij de risico’s van pensioneren, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Een ander belangrijk onderdeel van onze serviceovereenkomst is dat u bij aanvullende nieuwe adviezen extra korting krijgt op de eenmalige advieskosten. Een voorbeeld: U wilt een extra financiering voor een verbouwing. Bij de Bronzen module krijgt u hiervoor € 600,- korting! Dan heeft u daarna eigenlijk al 15 jaar de kosten van de serviceovereenkomst terugverdiend! Bij de Zilveren module krijgt u zelfs € 1.100,- korting en bij Goud is dit € 1.350,-. U wordt gewaardeerd als klant en dat betaalt zich naast de betreffende aanvullende nazorg ook terug in onze tarieven.

Ook sturen wij u regelmatig een nieuwsbrief met verschillende financiële onderwerpen. Soms zijn de onderwerpen niet voor u van toepassing, maar soms zorgt zo’n bericht er net op het juiste moment voor om een onderwerp aan te snijden waar u meer over wilt weten. Ook dan zijn we bereikbaar en hierover met u in gesprek te gaan.

Het overzicht van mogelijkheden binnen onze serviceovereenkomst en wat we ervoor doen vindt u hier.

Zit u dan uw hele (hypotheek)leven aan ons vast? Dat hopen wij wel, want dan bent u tevreden over wat wij voor u doen. Echter kan de situatie zich voordoen dat u er toch voor kiest niet meer van onze diensten gebruik te willen maken. In dat geval kunnen wij in eerste instantie kijken of het aanpassen van de gekozen module voor u gewenst is. Wilt u toch de gehele dienstverlening vanuit ons kantoor stoppen, dan kan de serviceovereenkomst beëindigd worden, zodra u dan het beheer van uw zaken overdraagt aan een andere tussenpersoon die dit voor u gaat doen.

Graag gaan wij het gesprek verder met u aan om te zien wat past bij uw situatie.

bottom of page